სერვისები                                                                        

სამაგიდო თამაში "რუსთავი"

გაიგე მეტი

"ფორსაიტის" მეთოდოლოგია

გაიგე მეტი

"სი ბოტი"- რუსთავის მერიის ჩატბოტი

გაიგე მეტი

ტრენინგები სერვისების განვითარებისთვის

გაიგე მეტი

ინტერსექტორული თანამშრომლიბის შექმნისა და განვითარების პროცესების მართვა

გაიგე მეტი

©2023, რუსთავის ინოვაციების ჰაბი