პარტნიორები                                                                        

გაეროს განვითარების პროგრამა
არასამთავრობო ორგანიზაცია

ორბელიანი საქართველო
არასამთავრობო ორგანიზაცია

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება

©2023, რუსთავის ინოვაციების ჰაბი