რუსთავის ინოვაციების ჰაბი

დოკუმენტები

                                                             
  • ქ. რუსთავის შრომის ბაზრის კვლევა
  • რუსთავის ინოვაციების ქსელის CSR სტრატეგია
  • რუსთავის ინოვაციების ჰაბის წლიური ანგარიში 2019-2020
  • ანგარიში სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების შეფასების შესახებ
  • Applying Behavioral Insights for Responsible Consumption of Plastic
  • &&
  • k
  • ©2023, რუსთავის ინოვაციების ჰაბი