სერვისები                                                                        

"ფორსაიტის" მეთოდოლოგია

  ურბანული ხედვის შექმნის პროცესი გულისხმობს:
 ახალი იდეების აღმოჩენას
 მომავლის შესახებ უკვე არსებული შეხედულებების გადახედვას
 ტენდენციებსა და ცვლილებებს შორის ურთიერთქმედებების შესწავლას
ურბანული ხედვის ჩამოყალიბების ეთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიდგომაა ჰორიზონტის სკანირების გამოყენება და ამ კვლევის საფუძველზე მომავალი სცენარების შექმნა. „ჰორიზონტის სკანირება“ არის ტექნიკა, რომლის მეშვეობით ხდება პოტენციურად მნიშვნელოვანი მოვლენების ადრეული ნიშნების გამოვლენა, შესაძლებლობების და საფრთეების სისტემური შესწავლის გზით. პროცესის დაწყება სცენირების შემუშავებით უჩვენებს რაზე შეიძლება იყოს ორიენტირებული ჰორიზონტის სკანირება.

©2023, რუსთავის ინოვაციების ჰაბი