სერვისები                                                                        

სამაგიდო თამაში "რუსთავი"

თამაში ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტია, რათა საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები ჩაერთონ ქალაქში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებასა და მათი ეფექტური და ინოვაციური გადაჭრის გზების ძიების პროცესში.

©2023, რუსთავის ინოვაციების ჰაბი